Rökiö biblioteksförenings medlemmar

Platsbeskrivning
Rökiö, Vörå
Kontextuppgifter
Edvin Holms, Verner Höijer (senare Verner Holm), Alfred Påhls, August Snåros förevisar den plats där de ska bygga sin lokal för byggmästare Erik Vikman.
Ämnesord
föreningshus
Tid
1908
Media id/signum
SOU 4R9-9