Töm
5574 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Margit Ekblad, Jeannette Häggblom, Lena Österberg(fd Häggkvist), Linda Högback(fd Söderback), Ida Ahlmark, Pia Sand, Henrik Rönnqvist ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Kvevlax UF:s revygäng Uppe fv: Jan Finne, Jens Knuts, Sandra Sundvik, Nicklas Nygård Nere fv: Peter Svan, Juha Väisänen, Jahorina Kolppanen, Ludwig Sandbacka, Jeanette Granberg ÖP 11/2005 2005
Årets manliga resursperson, Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård (Kimo UF) årets manliga resursperson ÖP 11/2005 19.11.2005
Årets manliga resursperson, Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård (Kimo UF) årets manliga resursperson ÖP 11/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Närmast kameran Petra Sundholm. Ryggen mot kameran Maria Norrgård, med glasögon Mats Ekblom, näste man till höger Steven Frostdahl. Andre man på bordets högra sida Niklas Sandnabba. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Sofia Westerback årets resursperson ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Andreas Norrgård årets manliga resursperson(Oravais UF) ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Gunilla Lillbacka Årets amatörteaterskådis ÖP 10/2005 ÖP 1/2006 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Kimo UF utses till årets förening på Johannesgalan Främre raden Therese Gammelgård, Annika Joupers. Mellersta raden Ulrika Forss, Jan Joupers, Gisela Ståhlberg, Ulf Kullas, Anders Österberg. Bakre raden Kristoffer Björkström, Tina Gammelgård. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2005 Steven Frostdahl t.h. ÖP 10/2005 19.11.2005
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Janina Häggqvist ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Det är Sara Lindgren (Oravais) Mats Lind? ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Ann-Sofie Lindberg ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 vinnarna ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Anna Risku (Anna Enegren) ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Årets förening Wasa UF Skatila: ?, ?, ?, ordförande Lena Lithén, Gun-Lis Norras-Svenn (årets kvinnliga resursperson), Rune Lithén, Anna Risku (Anna Enegren) intervjuar ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Markus Lindberg stående i bakgrunden ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Jan Burman från Koskö Hf årets amatörskådespelare, Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Mikko Ollikainen, Sören Storbäck ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Patrik Nylund, Anna Risku (Anna Enegren) ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Pär Särs, Sören Storbäck ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2004 Pär Särs, Tomas Fant ÖP 10/2004 20.11.2004
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård, Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt i hörnet ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Marina Norrgård, Janina Häggqvist ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Sören Storbäck, Klaus Wistbacka, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Klaus Wistbacka (Småbönders UF) ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Helena Hemming ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Brandt, Mats Ekblom, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Klaus Wistbacka ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Tomas Fant ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel bakom ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel, Tomas Fant ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Pär Särs, Greta Paajanen, Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Helena Hemming, Roland Engström, Jens Juthström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jens Juthström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Eva Marander, Kaj Holm, Roland Engström, Jens Juthström, Mats Ekblom ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Johannes Klockars ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Roland Engström, Annika Åman, Mats Brandt, Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Peter Finne? ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnar, Eva Marander ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Lindberg och Peter Finne från Sundom UF årets förening, Anders Hedström ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnars ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Lindberg och Peter Finne från Sundom UF årets förening 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Christine Ingves (i svart jacka och röd skjorta) sitter bredvid honom i kavaj och slips, vid bordet bakom dem som står. ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Andreas Norrgård, Roland Engström, Annika Åman och Kristoffer Björkström Byarevyn årets teatergrupp ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Gunilla Lillbacka, Byarevyn årets teatergrupp ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Roland Engström, Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck Pörtom UF, årets amatörskådespelare ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Anders Hassel ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Peter Finne, Anders Hedström, Jonas Bergqvist, Jonas Rönnqvist ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck, Pär Särs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Hans Snickars, Ann-Sofi Backgren, Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Jens Juthström, Maria Norrgård, Lotta Skinnar ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Helena Hemming, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Markus Westerlund, Katarina Dahlgren, Carina Storhannus, Caroline Westlund ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Helena Hemming-Väglund ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård, Daniela Lindström, Sandra Saarela från Korsnäs ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Engblom, Christian Asplund, Sara Broo från dansbandet Tendoz Dennis Rönngård ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Engblom, Christian Asplund, Sara Broo från dansbande Tendoz, Dennis Rönngård, Mikko Ollikainen ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Ekblom, Christian Asplund, Sara Broo (Sara Sundholm) Bandet Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dennis Rönngård ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mats Ekblom, Christian Asplund, Sara Broo (Sara Sundholm) Bandet Tendoz ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Ann-Sofi Backgren ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Sören Storbäck ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Mikko Ollikainen, Helena Hemming ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Dan West, Lotta Skinnars, Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnars, Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Lotta Skinnar och Mats Brandt ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 ÖP 10/2003 2003
Johannesgalan 2003 Siv Hartvik ÖP 10/2003 2003