Ringfrågan 1987 Lag från femte ringen?

"Jacke Jacobson" Jan Jacobson (?), BG Laxell, Claes Holm t.h.
Ämnesord
ungdomar, frågesport
Tid
1987
Media id/signum
SOU N857