Töm
5574 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Korsholms teater "Den ylande mjölnaren" Till höger Torsten Svahn (Totte Svahn). ÖP 7/2004 2004
Korsholms teater "Den ylande mjölnaren" Mjölnaren Huttunen (Jan Burman), Sanelma (Sanna Yli-Peltola), ÖP 7/2004 2004
Korsholms teater "Den ylande mjölnaren" 2004
Korsholms teater "Den ylande mjölnaren" Mjölnaren Huttunen (Jan Burman), Sanelma (Sanna Yli-Peltola) ÖP 7/2004 2004
Revykavalkaden 2005 Vid pianot Maria Timoshenko, främre raden Anders Österberg, ?, Annika Åman, Roland Engström och Åsa Tallgren ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Närpes UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Terjärv UF "Peeseetzöpi" ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Pörtom UF "Fjärrkontrollen" ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Anders Österberg ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Jonas Bergqvist? ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Fr.v. Mats Korsbäck, Gustav Häggblom (Taklax Uf) ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Revygäng från Karis framför Lena Philipssons "Det gör ont" ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Fr.v. Åke Björkqvist, Dan Lindström, Jukka Saartenoja? (keyboard), Bjarne Ismark (med gitarr), Mats Korsbäck (Taklax UF) ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Jonas Bergqvist (röd skjorta) ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Anders Österberg, Kaija Grannas, Annika Åman, Roland Engström ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Kaija Grannas till vänster ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Malin Westerlund, Sami Holtti, Stefan Dahlvik och Mats Österlund Terjärv UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Pär Särs, Kaj Backman Terjärv UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Närpes UF, Benny Wester som Ole Norrback / Stjärngosse. Tommy Söderlund med luciakronan ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Ulf Johansson, Byarevyn ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Terjärv UF Frida Hästbacka och Mats Österlund ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Roland Engström, Anders Österberg längst till höger Byarevyn ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Pörtom revyn ”Milda makter-vilket underhåll” Krister Vidgren, Agneta Haglund, Pia Sand, Linda Högback (f. Linda Söderback) bakom ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Pörtom revyn ”Milda makter-vilket underhåll” Linda Högback (f. Linda Söderback, )Agneta Haglund, Hans Snickars ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Byarevyns "Skitoakuten" Roland Engström och Annika Åman Byarevyn ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Anders Österberg, Byarevyn ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Kaija Grannas ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Taklax UF, Bjarne Ismark ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Dan Lindström? Mats Korsbäck Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Pörtom UF Pia Sand, Margareta Vidgren ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Carina Lagerström, Jukka Saartenoja Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Carina Lagerström, Jukka Saartenoja, Katarina Westerlund Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Kaija Grannas ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Kaija Grannas ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Bengt Nybjörk Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Per Vilén, Bengt Nybjörk Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Per Vilén, Bengt Nybjörk Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Revykavalkaden 2005 Per Vilén Taklax UF ÖP 4/2005 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Lina Teir, Jonas Rönnqvist, Patricia Bäckvik 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Johanna Wester, Jonas Bergqvist ”Vi känder pressin” 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Nordberg, Jonas Bergqvist, Tom Nordman, Daniel Norrback 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Tom Nordman 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Jonas Rönnqvist 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Jonas Bergqvist, Tommy Söderlund 2005
Närpes UF:s revy 2005 ”Vi tjändär pressin” Kim Malmberg, Jonas Bergqvist, Tommy Söderlund, Matias Asplund, Daniel Norrback. Revyn ”Vi tjändär pressin”, sketch om RG Lines grundstötning utanför Umeå och resebyrå Ingves bussturer runt bottenviken 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Stefan Dahlvik, Malin Timmerbacka (f. Granqvist) ÖP 1/2005 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Mats Österlund sketchen Hypokondrikern ÖP 1/2005 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Frida Hästbacka, Malin Westerlund ÖP 1/2005 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Stefan Dahlvik, valfiske ur revyn Nänsintnaanunnsinaa ÖP 1/2005 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Stefan Dahlvik och Petter Dahlvik, Buktalaren och hans olydiga docka, Terjärv UF ÖP 1/2005 2005
Terjärv UF:s revy 2005 Petter Dahlvik sketchen Backhopparn ÖP 1/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2004 ”Bräida smailband” På främre bänken Sören Storbäck, Lise-Lott ?, Pia Heikfolk, på bakre bänken Tom Jussil, Lena Österberg (f. Lena Häggkvist), sjunger framför Linda Högback (f. Linda Söderback) och Hans Snickars. Regissören Ari Sundberg på golvet. 1.12.2003
Inför Pörtom UF:s revy 2004 ”Bräida smailband” Sören Storbäck, Lena Österberg (f. Lena Häggqvist) 1.12.2003
Inför Pörtom UF:s revy 2004 ”Bräida smailband” Tomas Risberg 1.12.2003
Man
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Tommy Enroth som Botten ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Elisa Makarevitch (spelade karaktären Puck tillsammans med Guy Rosenholm) ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Fredrik Teir t.v. ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Guy Rosenholm (spelade karaktären Puck tillsammans med Elisa Makarevitch) ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Älvdrottningen Magdalena Strandberg och hennes följe. ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Guy Rosenholm (spelade karaktären Puck tillsammans med Elisa Makarevitch) ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Elisa Makarevitch och Guy Rosenholm spelade karaktären Puck ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” Elisa Makarevitch och Guy Rosenholm spelade karaktären Puck ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Närpes Teater ”En Midsommarnatts dröm” ÖP 7/2002 ÖP 6/2003 2002
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck, Thomas Risberg vid pianot ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005
Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005 Sören Storbäck ÖP 11/2005 2005