Ringfrågan 1988 Lag från femte ringen, fjärde ringen och sjätte ringen

Tom Dahlfors, Marianne Svenns (Marianne Bertlin) från Karperö, Rune Glasberg (Korsholm), lag från Vörå: Dan Grannas, Carola Staffans (Carola Sundqvist ), Fredrik Eriksson?
Ämnesord
ungdomar, frågesport
Tid
1988
Media id/signum
SOU N967