Ringfrågan 1987

Förbundsordförande Mårten Lövdahl, Vörå UF (tvåa) Fredrik Eriksson, Carola Staffans, Dan Grannas, NUFS (etta) Nils-Erik Forsgård, Katarina Nilsson, Patrik Palm, Solf UF (trea) Tommy Sandås, Eva Raivio, Marcus Weckström. Rafael Frans från Sparbanken t.h.
Ämnesord
ungdomar, frågesport
Tid
1987
Media id/signum
SOU N859