Klockars Online - Gör historien tillgänglig

Projektet Klockars Online inleddes hösten 2015 med målet att digitalisera och tillgängliggöra delar av SÖU:s arkiv för allmänheten. 

Fototräffar och utställningar har hållits i föreningarna för att få hjälp med identifieringen av bilderna och sprida kunskap om projektet.

Nu finns närmare 6000 foton och nästan alla nummer av ÖP tillgängliga online. Arkivmaterialet har väckt stort intresse och har använts i ett flertal forsknings- och bokprojekt.

 

Gamla bilder engagerar under en fototräff i Karleby UF våren 2016.

 

Lär dig städa i arkivet!

Del två av projektet informerade nuvarande och före detta föreningsaktiva om arkivarbete genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. Målet var att sprida kunskap om arkivering och tillgängliggöra delar av föreningarnas arkivmaterial online. 

För mer info om projektet kontakta projektledare Malin Andtbacka på epost malin@sou.fi eller tel. 0401431012 eller projektassistent Caroline Mård på epost caroline@sou.fi eller tel. 0401989010.

 
Projektet finansierades av Aktion Österbotten, med egenfinansieringsdel från Svenska kulturfonden.