Let's Dance danskurs avslutning i Hellnäs till San Marino

Kenneth Lassus längst till vänster på stolarna
Platsbeskrivning
Hellnäs UF
Ämnesord
ensembler
Tid
4.12.1987
Media id/signum
SOU N913