Rättigheter och användning

De flesta av fotografierna i det digitala arkivet är tagna av anställda vid SÖU och en stor del av materialet har publicerats i ÖP. I de fall vi hittat bilden i tidningen finns det också länk till den digitala versionen där man kan läsa artikeln.

Digitaliseringen av fotoarkivet är främst utförd för att tillgängliggöra det för allmänheten och informera om vår verksamhet. Samtidigt är det ett sätt att samla in information som saknas om fotografierna. Bildfilerna är därför små och av låg kvalitet, eftersom vi ofta prioriterat kvantitet framom kvalitet i digitaliseringsarbetet. Vid intresse för en specifik bild, finns det istället möjlighet att göra en ny digitalisering av originalet i högre upplösning.

SÖU äger rättigheterna till de flesta av bilderna ifall inget annat nämns. Om du vill dela eller använda ett foto, eller vill att vi tar bort det från den digitala visningen, vänligen kommentera bilden eller ta direkt kontakt med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

 

Kontaktuppgifter

Caroline Mård, caroline@sou.fi eller tel. 040 198 9010.

Om du är intresserad av ett specifikt ämne eller förening men inte hittar informationen i det digitala materialet, hjälper vi gärna genom att söka efter materialet i de samlingar som ännu inte är digitaliserade.