ÖP - SÖU:s medlemstidning

Österbottniska Posten är SÖU:s egen medlemstidning med fokus på ungdomar, kultur och föreningsliv i Österbotten. Händer det något i en ungdomsförening i Österbotten kan du förmodligen läsa om det i ÖP. Tidningen utkommer idag 4 gånger per år med en upplaga på 40 000 exemplar. 

Inom ramarna för projektet Klockars Online har de flesta nummer av tidningen digitaliseras, från det första numret som utkom 1968 fram till idag. Utgivningen hade uppehåll mellan 1986 och 1997. I tidningsarkivet som finns op.sou.fi kan man bläddra i alla digitaliserade nummer.

 

Föregångarna Ungdomen & FRAM!

ÖP:s föregångare, tidskriften Ungdomen, finns digitaliserad i nationalbibliotekets digitala samlingar. Där kan man läsa om ungdomsföreningarnas verksamhet från 1896-1910. Från 1911 var det tidskriften FRAM!, Organ för ungdoms- och nykterhetsrörelsen, som skötte uppgiften fram till 1942.