Töm
5574 träffar
Bild Titel Sammanfattning Tid
Möte 1977
Man spelar piano Alf Mylläri, Karleby Läs mera... 1977
möte 1977
Korsnäs UF:s revy 1977 John Backlund (Molpe), Gun Korsbäck (Korsnäs) Läs mera... 1977
Korsnäs UF:s revy 1977 Anni Nyström (Molpe), Alarik Åbb, bakom i glasögon Ludd Söderman? (Harrström) Läs mera... 1977
Korsnäs UF:s revy 1977 Ethel Lassas, Ernst Nyström, Anni Nyström, Alarik Åbb (alla från Molpe) Se årsbok 1977 Läs mera...1977
Teater dans Se årsbok 1977 1977
Teater dans Se årsbok 1977 1977
Närpes UF:s revy 1977 "Eni me 77" Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
Närpes UF:s revy 1977 "Eni me 77" "I staden" dans av Pirkko Manninen och Margita Bäck närmast kameran Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
kvinna med papper Benta Östergård Läs mera... 1977
Petalax UF:s revy 1977 Nancy Nordman i ljus klänning Läs mera... 1977
Petalax UF:s revy 1977 Läs mera... 1977
Koskö HF:s revy 1977 Gun-Britt Björk, Martin Silander, Katarina Ågren, Kent Granholm Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
Koskö HF:s revy 1977 Gun-Britt Björk, Martin Silander, Katarina Ågren, Kent Granholm Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
musikgrupp Kurt-Erik Enholm, Jan Östvall, Alf-Johan Tuomela Läs mera... 1977
grupp med symaskin 1977
man i fåtölj Leif Rex 1977
kvinna Kristin Sundqvist tar hand om yrkeskursverksamheten inom Vasa arrbetskraftsdistrikt Läs mera... 1977
Petalax UF:s revy 1977 Klas Nordman t.v. i mörk kostym, Nancy Nordman i vit skjorta t.h. Läs mera...1977
musikgrupp Håkan Streng, Ami Aspelund Läs mera... 1977
Tjöck UF:s revy 1977 Vilhelm Lund, Tage Lillmats Läs mera... 1977
Vörå UF:s revy 1977 Leif Rex Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
Vörå UF:s revy 1977 Kjell Östman, Lisbeth Mannil, Christina Backgren, Tage Lundström, Britta Nygård, Anna-Lisa Kamis, Bengt Staffans spelar barn som sjunger att de äldre borde leva som de lär Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
Bygge av Carpella 1971
Bygge av Carpella 1971
Bygge av Carpella 1971
Bygge av Carpella 1971
Bygge av Carpella 1971
Bygge av Carpella 1971
Pidrospel på 1960-talet Fr.v. Bo-Håkan Sundqvist (med ryggen mot kameran), Sven-Olof Burman? eller Hans Mattas?, Holm, Mats Ingman, Leif Ingman Läs mera... 1969
Pidrospel på 1960-talet Läs mera... 1969
Möte ungdomar Håkan Westermark, Ulla-Britt Kaustinen (Vörå) 1975-1980
Möte ungdomar Håkan Westermark 1975-1980
Möte ungdomar Håkan Westermark 1975-1980
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Leif Rex? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Leif Rex 1977
möte ungdomar
Tonårsting Håkan Westermark, Stina Engström, Boy Wistbacka (Småbönders uf) Läs mera... 1978
Midvinterting 1978 Eila Pohjonen, Landshövding Antti Pohjonen, Leif Rex SÖU:s ordförande Läs mera... 1978
Midvinterting 1978, tonårsrådet Tonårsrådet frågar ut arrangörerna, från mitten Leif Rex, Sture Erickson, Stina Engström, Annelie Ahlqvist, Siv Gripström, Stig-Göran Forsman, Åsa Österlund, Ulla-Britt Kaustinen, Peter Hällbacka Läs mera... 1978
Midvinterting 1978 Landshövding Antti Pohjoinen, Eila Pohjoinen, George Backlund Läs mera... 1978
Midvinterting 1978 Bertel Nygård, ordförande Leif Rex, Sture Erickson, Bengt Lybäck, ?, ? Läs mera... 1978
SÖU:s tonårsråd främre raden Stina Engström Nykarleby, Åsa Österlund Smedsby, Siv Gripström Kronoby, bakre raden Ulla-Britt Kaustinen Vörå, Stig-Göran Forsman Purmo, Anne-Lie Ahlqvist Malax, Håkan Westermark SÖU, Peter Hällbacka Pörtom Se årsbok 1977 Läs mera... 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Möte Lars-Göran Sperring andra f.h. 1975-1985
Möte Olle Fransholm (vit skjorta, mitten), Karl-Johan Finne, K-G Olin i rutig kavaj t.h. 1975-1985
Möte 1975-1985
Ringträff/möte i sjunde ringen Harry Appel, Rainer Nelson, Johan Lindgård, Inga-Britt Eklund Läs mera... 1978
Ringträff/möte i sjunde ringen Janne Uljens, Olle Hägglund t.h. Läs mera... 1978
Ringträff/möte i sjunde ringen Harry Appel, Lasse Eriksson Läs mera... 1978
Ringträff/möte i sjunde ringen Rainer Nelson, Lasse Eriksson Läs mera... 1978-1989
Popmusikkurs Rolf Nodrman vid pianot leder Klas Wester, Sture Westerlund, Jan Östvall, Tomas Fant, Peter Frans. Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? 1977
Talko vid Storsand inför Storsandrock Brita Sandsten Läs mera... 1978
Popmusikkurs Mats Malm, Krister Pesonen och Timo Leppäkoski kring Anders Engström som koncentrerar sig på noterna. Läs mera... 1978
Tonårsledarkurs Birgitta, Lena, Birgitta, Lisen, Helena, Peter, ?, ?, Birgit Se årsbok 1978 Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Se årsbok 1978 Läs mera... 1978
möte 1970-1979
avtackning? Sven-Erik Glader, Siv Harf i mitten 1970-1979
träning ungdomar
SÖU:s personal Rolf Storgård 1970-1979
Avtackning vid SÖU:s vårmöte 1978 Harald Bäck "Haija", Leif Rex, Alf Snellman ÖP:s mångåriga ledarskribbent, ÖP 10 år, Leif Lundström, Sture Erickson Se årsbok 1978 Läs mera... 12.4.1978
SÖU:s Superstars tävling Kronobybor hejar på sina representanter i finalen, Siv Gripström i roddapparaten, Rolf Storgård kontrollräknar Se årsbok 1978 Läs mera... 1978
Avtackning vid SÖU:s vårmöte 1978 Harald Bäck "Haija", Leif Rex, Alf Snellman ÖP:s mångåriga ledarskribbent, ÖP 10 år, Leif Lundström, Sture Erickson Se årsbok 1978 Läs mera... 15.4.1978
Avtackning? Leif Rex t.v., Bror Jacobson bakom t.h. 1970-1979
SÖU:s personal Håkan Westermark 1977-1979
SÖU:s personal Rolf Storgård 1977-1979
SÖU:s kansli Håkan Westermark 1977-1979
musikgrupp Marja-Leena West och Bertil West Läs mera... 1978
Dansledarkurs Tordis Ström och Nils Ström (paret i mitten). Marlene Mård (4 fr.v. bakre raden). Bernhard Kiviniemi dansledaren längst t.h. med Marie Enell från Forsby Läs mera... 1978
SÖU:s höstmöte 1978 SÖU:s styrelse främre raden Ordförande Leif Rex, Ulrika Ahlbäck, Regina Udell, Siv Gripström, bakre raden John Hammarberg, Carl-Johan Finne, Leif Bärg, Lars-Erik Backman, Krister Vikstrand Läs mera... 1978
Tonårsting Michael Hällbacka, Ingvald Bergström, Martin Mylläri, Karl-Gustav Brännback, Leif Åberg, Leif Berg (alla från Pörtom). Lory Backgren från Molpe. Läs mera... 1978
Tonårsting Tina Norrgrann, Annette Dahlblom, Carola Smått, Maj-Gun Nylund och Maria Ståhlgård, från Pörtom Läs mera... 1978
Spex i Koskö Fr.v. Osvald Holm, Lisen Jåfs, Märtha Svahn, Alf Burman, Inga-Lisa Holm (Inga-Lisa Eriksson), Ralf Pada, Kristina Paro (Kristina Eriksson), Gunilla Mörk-Backman (Gunilla Sandelin). I bakgrunden Alice Sandelin och Gunne Lax. Läs mera... 1978
Spex i Koskö Ralf Pada och Märtha Svahn Läs mera... 1978
Talko vid Storsand inför Storsandrock? Stig Beijar, Vassor Läs mera... 1978
möte John Hammarberg tv, Folke Sten från Korsbäck UF fram i mitten, Alf Hoxell fr Härkmeri, Lasse Ekström från Korsnäs bak 1970-1979
möte kvinnor 1970-1979
möte Fr v Leif Rex, Peter Ekholm, Tage Lundström (alla från Vörå) 1970-1979
tre kvinnor
Spex i Koskö Alice Sandelin (v) och Gunne Lax (h) Läs mera... 1978
Spex i Koskö Susanne Sandelin (Susanne Granholm) Gunilla Mörk-Backman, Camilla Backman (Camilla Berg). Läs mera... 1978
Dansledarkurs Läs mera... 1978
Dansledarkurs Berhard Kiviniemi sjätte fr.v. i ljus skjorta Läs mera... 1978
Dansledarkurs Till höger Bernhard Kiviniemi från Karleby lär ut någon dans Läs mera... 1978
Juthbacka teater "Bröderna Östermans huskors" Torsten Häger, Bosse Kronqvist, Boris Bränn, Moa Thors, Carita Ek Läs mera... ÖP 28-29/2978 1979
Juthbacka teater "Bröderna Östermans huskors" Torsten Häger, Bosse Kronqvist, Boris Bränn Läs mera... ÖP 28-29/1978 1979
Juthbacka teater "Bröderna Östermans huskors" Torsten Häger, Bosse Kronqvist, Boris Bränn, Moa Thors, Carita Ek Läs mera... ÖP 28-29/1978 1979
ungdomar musikgrupp
Country Road 13 i Emet Läs mera... och Läs mera... 1978-1979
Folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd Mariann Maans, Jonas Borgmästar, NIklas Häggblom (Lovisa), Torsten Pärus Esseungdomar på folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd (lärare bl.a. Antti Hosioja och Torsten Pärus) Läs mera... 1978
Folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd Lilian Enlund, Jan-Ole Ahlvik, Tina Nygård, Marianne Maans, Lena Borgmästar (g. Lena Stenlund), Niklas Häggblom (Lovisa), Jonas Borgmästar, Torsten Pärus Esseungdomar på folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd (lärare bl.a. Antti Hosioja och Torsten Pärus) Läs mera... 1978
Folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd Rodney Sjöbacka (från Åboland eventuellt Korpo), Jan Henrik Sievert, Jan-Ole Ahlvik Esseungdomar på folkmusikkurs 1978 i Lappfjärd (lärare bl.a. Antti Hosioja och Torsten Pärus) Läs mera... 1978
Storsandrock landskapsbild strand 1977
Storsandrock landskapsbild strand 1977
Country Road 13 i Emet Läs mera... Läs mera... 1978-1979
Country Road 13 i Emet Läs mera... Läs mera... 1978-1979
Country Road 13 i Emet Läs mera... Läs mera... 1978-1979