SKUT-87 planscher för Let's dance och SÖU-Rock

Tid
1987
Media id/signum
SOU N863