Rökiö biblioteksförenings hus

Platsbeskrivning
Rökiö, Vörå
Kontextuppgifter
"Bläckhornet" byggdes 1908 enligt en åttakantig australisk modell. Föreningen lade ner sin verksamhet 1969 och uppgick i Vörå UF. Lokalen såldes på auktion och tjänade några år som sädesmagasin innan den revs 1975.
Ämnesord
föreningshus
Tid
1923
Media id/signum
SOU 4R9-7