avtackning

Tid
18.3.1974
Media id/signum
SOU F1172