SÖU:s sommarsamling

Platsbeskrivning
Närpesgården
Kontextuppgifter
President Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen
Tid
1.8.1959
Media id/signum
SOU F1166