Utkörning av stock med häst för Rökiö biblioteksförenings hus

Platsbeskrivning
Rökiö, Vörå
Kontextuppgifter
för bygge av Rökiö biblioteksförenings hus
fr.h. Edvin Holms, Villhelm Björklund, Alfred Påhls, Erik Höijer
Tid
1908
Media id/signum
SOU F1154