Ungdomsläger, större grupp på gräsmatta

Kontextuppgifter
Harald Wiik ungdomsläger
Tid
1947 - 1959
Media id/signum
SOU F1152