Talangjakt

Platsbeskrivning
final på Åland
Kontextuppgifter
Ralf Sjöblom närmast kameran, i bakgrunden Bertel Smedman, Gunilla Rönnvall, Kristian Lövberg, Håkan Streng och Birgitta Smedman. Se årsbok 1965.
Tid
1965
Media id/signum
SOU F1064