SÖU:s höstmöte 1959? avtackning

Platsbeskrivning
Harrström?
Kontextuppgifter
SÖU:s viceordförande Hugo Brommels avtackas av Joel Söderqvist med en bokgåva från styrelsen, se årsbok 1959
Tid
1959
Media id/signum
SOU F1032