SÖU:s höstmöte 1959

Platsbeskrivning
Harrström
Kontextuppgifter
SÖU:s avgående ordförande William Hägg lämnar över SÖU:s handlingar till den nya ordförande Trygve Erikson, se årsbok 1959
Tid
11.10.1959
Media id/signum
SOU F950