50-års jubileum kransnedläggning

Kontextuppgifter
hedersvakt vid krigargravarna,
3 fr h Trygve Erikson
Ämnesord
folkdräkter, gravmonument
Tid
1956
Media id/signum
SOU F943