4 personer

Platsbeskrivning
Närpes stadshus
Kontextuppgifter
Timo Uppgård, Wallin, Lasse Eriksson, Anders Teir (Tomatkarnevalskommitté?)
Media id/signum
SOU F865