Amerikaresa

Platsbeskrivning
Vasa flygfält?
Kontextuppgifter
Kanslichef Ulf Johansson övervakar att alla kommer med på planet
Läs mera...
Se årsbok 1982
Tid
1982
Media id/signum
SOU F0040