Amerikaresa

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Kontextuppgifter
Ola Sandkvist, Gina Sandkvist, Ruth Sandkvist, Bertel Sandkvist, nyss hemkomna från SÖU:s resa till Vancouver
Se årsbok 1976
Läs mera...
Tid
28.3.1976
Media id/signum
SOU F0035