6 kvinnor runt man vid piano

Platsbeskrivning
Kronoby
Media id/signum
SOU F0022