Seminariet oss kvinnor emellan på Kilen

Platsbeskrivning
Kilens hembygdsgård, Sideby
Kontextuppgifter
Katarina Dahlgren (f. Katarina Rosenback) sitter närmast kameran, och Camilla Pihlgren sitter bredvid och skriver ÖP 5/2004
Tid
22.5.2004
Media id/signum
SOU N3035