Seminariet oss kvinnor emellan på Kilen

Platsbeskrivning
Kilens hembygdsgård, Sideby
Kontextuppgifter
Katarina Dahlgren (Katarina Rosenback) i bakgrunden, Camilla Pihlgren till höger i svart och vitt ÖP 5/2004
Tid
22.5.2004
Media id/signum
SOU N3032