Projektet Teaterkraft i skolan/Teater i undervisningen med Nina Dahl-Tallgren

Platsbeskrivning
Cronhjelm skola, Larsmo
Kontextuppgifter
ÖP 8/2005
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
2005
Media id/signum
SOU N3011