SÖU:s personal

Kontextuppgifter
Heidi Jansson (f. Heidi Westerlund), projektledare för femte ringens antidrog projekt LIDA (Låt Inga Droger Accepteras) ÖP 10/2004
Tid
2004
Media id/signum
SOU N2891