Kulturlyftet-projekt i Smedsby UF

Platsbeskrivning
Smedsby UF
Kontextuppgifter
projektledare Jenny Taxell ÖP 2/2005
Tid
2004 - 2005
Media id/signum
SOU N2880