Utexaminerade Dramainstruktörer SYH

Kontextuppgifter
Camilla Nykvist, Tiina Puharinen, Sam Sippel, Anders Nordlund, Reetta Honkakoski ÖP 5/2004
Tid
5.4.2004
Media id/signum
SOU N2878