Massörer (underhyresgäster på SÖU)

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Brigitta Ahlskog, Kerstin Rönnqvist, Patrik Backman ÖP 10/2005
Tid
2005
Media id/signum
SOU N2875