Soppdag marknad?

Platsbeskrivning
Nämpnäs eller Töjby?
Media id/signum
SOU N2848