Inför Pörtom UF:s revy 2004 ”Bräida smailband”

Platsbeskrivning
Pörtom
Kontextuppgifter
På främre bänken Sören Storbäck, Lise-Lott ?, Pia Heikfolk, på bakre bänken Tom Jussil, Lena Österberg (f. Lena Häggkvist), sjunger framför Linda Högback (f. Linda Söderback) och Hans Snickars. Regissören Ari Sundberg på golvet.
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
1.12.2003
Media id/signum
SOU N2756