Inför Pörtom UF:s revy 2004 ”Bräida smailband”

Platsbeskrivning
Pörtom
Kontextuppgifter
Sören Storbäck, Lena Österberg (f. Lena Häggqvist)
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
1.12.2003
Media id/signum
SOU N2755