Inför Pörtom UF:s revy 2006 "I galen tunna" Årets amatörteatergrupp 2005

Platsbeskrivning
Pörtom
Kontextuppgifter
Sören Storbäck ÖP 11/2005
Ämnesord
teater (konstarter)
Tid
2005
Media id/signum
SOU N2723