FSU:s höstmöte 1977

Platsbeskrivning
Tammerfors
Kontextuppgifter
Håkan Westermark, Håkan Blomqvist, Sture Erickson stående, Bengt Lybäck, Guy Käcko (Purmo), Leif Rex
Se årsbok 1977.
Läs mera...
Tid
20.11.1977
Media id/signum
SOU N2581