Amerikaresa?

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Ämnesord
resenärer
Tid
1965 - 1979
Media id/signum
SOU N2580