SÖU:s höstmöte 1978?

Platsbeskrivning
Kronoby samlingshus
Kontextuppgifter
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2571