SÖU:s höstmöte 1978

Platsbeskrivning
Kronoby samlingshus
Kontextuppgifter
Arbetsgrupp för slopande av nöjesskatt. Bengt Lybäck, Ulf Johansson, ?, ?, Leif Lundström, Jan-Erik Uljens, Ralf Skåtar, ?, Rafael Frans, Krister Vickstrand Läs mera...
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2570