FSU:s höstmöte 1978

Platsbeskrivning
Hotell Lepolampi, Esbo
Kontextuppgifter
Kvällsunderhållning. Gunilla Björklund (ÅbUF), Eva Järvinen (ÅlUF), Tor Holm (FSU), Sunde Lindell (SÖU) Läs mera...
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2506