SÖU:s personal utanför SÖU:s kansli

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Rolf Storgård, Håkan Westermark Läs mera...
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2502