FSU:s höstmöte 1978

Platsbeskrivning
Hotell Lepolampi, Esbo
Kontextuppgifter
Per Vilander sittande, Thorleif Tverin Läs mera...
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2495