man i rullstol

Kontextuppgifter
Peter Nygård från Bergö
Läs mera...
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2489