FM-kval för poporkestrar i Vasa

Platsbeskrivning
Vasa stadshus
Kontextuppgifter
Ämnesord
ensembler, musikinstrument, scendräkter
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2482