FM-kval för poporkestrar i Vasa

Platsbeskrivning
Vasa stadshus
Kontextuppgifter
Ämnesord
ensembler, musikinstrument, takmålningar
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2479