två personer vid bord

Kontextuppgifter
Gun Andersson, Guy Rökman experimenterar fram material- och färgkombinationer Läs mera...
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2478