SÖU:s vårmöte 1977 avtackning

Platsbeskrivning
Tjöck
Kontextuppgifter
Valdemar Hintz fick hedersmärke, Jan-Erik Frostdahl, Lisbeth Saxberg
Läs mera...
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2463