Tre personer i kök

Platsbeskrivning
Yrkesskolan i Vasa
Kontextuppgifter
Jasmine Enlund från Nedervetil, Gun-Britt Norrgrann från Närpes, rektor Jan Koskinen i skolans undervisningskök Läs mera...
Ämnesord
förkläden
Tid
1977
Media id/signum
SOU N2458