Domare under orkestertävling

Platsbeskrivning
Carpella, Karperö
Kontextuppgifter
Kurre Långbacka, Ralf Sjöblom, Håkan Streng, Perra Groop, Jorma Hoppanen, Peter Grans, Domarna valde Reflexbandet, publiken Zotch. Se årsbok 1975
Läs mera...
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2385